ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน เพิ่มธาตุอาหารรอง - ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชทุกชนิด

 

 

     

  ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน เพิ่มธาตุอาหารรอง - ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชทุกชนิด
KNOWLEDGE PRODUCTS NEWS VIDEO
 
ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน เพิ่มธาตุอาหารรอง - ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชทุกชนิด
ปุ๋ยเคมี แม๊กซ์ท๊อป
สูตร 14-9-20+SPF+TE+Si


เพิ่มธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
ธาตุซิลิก้า

คุณสมบัติ

แนะนำให้ใช้ปาล์มหรือพืชตระกูล
ปาล์มน้ำมันอายุตั้งแต่ 3 ปีครึ่งขึ้นไป
หรือเริ่มให้ผลผลิตแล้ว ละลายเร็ว
ปุ๋ยเคมี แม๊กซ์ท๊อป
สูตร 20-11-11+SPF+TE+Si


เพิ่มธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
ธาตุซิลิก้า

คุณสมบัติ

ธาตุอาหารเสริม เพิ่มธาตุซิลิก้า ให้
ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชครบ
ถ้วน ละลายเร็วแนะนำให้ใช้กับ
ผลไม้ อ้อย
ปุ๋ยเคมี แม๊กซ์ท๊อป
สูตร 20-8-20+SPF+TE
+Si


เพิ่มธาตุอหารรอง ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ

ธาตุอาหารเสริม เพิ่มธาตุซิลิก้า ให้
ธาตุอหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชครบ
ถ้วน ละลายเร็ว แนะนำให้ใช้กับยาง
พารา
เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของปุ๋ยเคมีแม๊กซ์ท๊อป

ประวัติของแหล่งที่พบปูนโตโลไมท์ 
ปี 2523 นายวิชัย นำไพศาล ได้ยื่นเรื่องราวคำขอประทานบัตร ทำแร่ดินขาว บริเวณรอบๆ ห้วยขุมจีน ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ต่อสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดแพร่ เป็นคำขอที่ 3/253 เดือนตุลาคม 2526 กรมทรัพยากรธรณีได้ออกประทานบัตรที่ 222215/13484 ให้แก่ นายวิชัย นำไพศาล และอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองแร่ดินขาวเป็นต้นมา

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ร้านค้าปี 2560 +แจกปฏิทิน‏


กิจกรรมออกบู๊ทร้านลองวันที่10-11 มี.ค.59‏ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน เพิ่มธาตุอาหารรอง - ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชทุกชนิด
บริษัท ทรัพยไพศาล (ไดโลไมท์) จำกัด 91/4 หมู่ที่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
© 2011 All Right Reserved www.maxtopthailand.com สายด่วน 081 234 8280 Designed by Khaijeaw.com